Forretningsmodell- Business Model Canvas

Forretningsmodell- Business Model Canvas

En forretningsmodell skal gi oversikt over alle prosesser og ressurser et selskap må utføre og håndtere for å tjene penger. Den skal gi et bilde av hvordan forretningsideen realiseres, samt kunne brukes som et verktøy for å kommunisere ideen videre. Det finnes flere fremgangsmåter som kan tas i bruk for å lage en slik modell, blant annet Business Model Canvas, som er konstruert av Alexander Osterwalder. Denne fremgangsmåten for å utvikle en forretningsmodell er det mange som tar i bruk, deriblant Innovasjon Norge. Verktøyet er en mal som består av ni byggeklosser; kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, partnere og kostnader. Modellens høyre side viser bedriftens inntekter, og venstre side bygger på kostnader. Man må huske at det ikke alltid er slik at det er den første ideen som er den beste, og det anbefales å bruke denne modellen til å tenke alternativt. Modellen skal være en pekepinne for å se om bedriften må utføre endringer og justeringer når ny informasjon om et prosjekt dukker opp. I tillegg skal modellen danne et grunnlag for å beslutte om bedriften bør starte opp eller ikke.

Noen av de viktigste spørsmålene en forretningsmodell skal kunne svare på er:

  • Hva skal leveres?
  • Hvem er kundene?
  • Hvem er eventuelle samarbeidspartnere og hvem er konkurrenter?
  • Hvordan skal du selge?
  • Hvordan skal du levere?
  • Hvordan skal du få betalt?
  • Hvordan skal du skape fortjeneste?

Osterwalders ni forskjellige byggeklosser visualiserer en forretningsmodell og viser hvordan en bedrift kan tjene penger:

Verdiløftet og kundesegment: Verdiløftet og kundesegment er grunnlaget hele modellen er basert på. Det beskriver hva som gjør produktet unikt, og hvorfor kunder skal velge akkurat dette produktet. Du skal bestemme deg for hvilke kunder du skal rette deg mot og hvem du skal skape verdi for.

Kanaler og kunderelasjoner: Kanaler sier noe om hvor vi treffer kundene. På hvilken måte kan vi nå ut til dem? Kunderelasjon sier noe om hvordan vi kommuniserer og samarbeider med dem. Her er det enten personlig service fra bedriften eller selvbetjening, og det som er det riktige nivået av kunderelasjon henger sammen med verdiløftet og påvirkes av hvilke forventninger kundene har. Lojale kunder er lønnsomt og det er disse du burde fokusere på.

Aktiviteter og ressurser: Hvilke aktiviteter og ressurser som skal tas i bruk henger sammen men hva slags type relasjon du har til kunden. Sier noe om hvilke midler du må ha for å oppfylle verdiløftet.

Samarbeidsparter: Det er ikke alle som har mulighet eller kapasitet til å gjøre alt arbeid og eie alle ressursene selv, her er man ofte nødt til å ha samarbeidspartnere.

Inntektsstrøm og kostnadsstruktur: Hva skal kunden betale for, og hvordan skal bedriften ta betalt?

https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/

En forretningsmodell sies å være like viktig som selve produktet for bedriften. For å kunne oppnå profitt og lønnsomhet, og i det hele tatt overleve er det viktig med en slik modell. Ved å ha en godt gjennomtenkt forretningsmodell, vil resultere i større mulighet for finansiering og annen støtte fra banken eller mulige investorer, da dette er noe de ofte forlanger. Det viser at du har en god og oversiktlig plan for bedriften, og har en pekepinne på hva som skal gjøres for å oppnå profitt.

Her er en video fra youtube som forklarer hvordan Business Model Canvas fungerer på en enkel måte:

I dette innlegget har jeg brukt følgende kilder:
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/forretningsmodell/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=QoAOzMTLP5s&feature=emb_title
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/converted-pages-shared-root/218313/praktisk-eksempel-pa-bruk-av-canvas-for-a-illustere-en-forretningsmodell.pdf


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *